وبگاه بنیاد پژوهش و توسعۀ فرهنگ وقف راه‌اندازی می‌شود

وبگاه بنیاد پژوهش و توسعۀ فرهنگ وقف راه‌اندازی می‌شود وبگاه فروشگاهی بنیاد پژوهش و توسعۀ فرهنگ وقف به زودی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خسروی‌نامه، وبگاه فروشگاهی بنیاد پژوهش و توسعۀ فرهنگ وقف به زودی راه‌اندازی می‌شود.

گفتنی است بنیاد پژوهش و توسعۀ فرهنگ وقف، بنیادی خصوصی و ناسودبر است که ده‌ها عنوان عنوان کتاب توسط این بنیاد در زمینۀ وقف منتشر شده است.

برای آشنایی بیشتر با بنیاد پژوهش و توسعۀ فرهنگ وقف، اینجا را کلیک کنید.