آیه آیه تا مقصود 5

آیه آیه تا مقصود 5 هر جمله‌ای از قرآن کریم را، یک آیه نامیده‌اند. آیه به معنای نشانه است. شما تابلوی خیابان را می‌بینید، این تابلو، هدف شما نیست و شما می‌خواهید به جای دیگری بروید. این تابلو نقشش راهنمایی است. بنابر این تمام سوره‌های قرآن، آیه یعنی نشانه رسیدن به مقصود اصلی و قرب پروردگار هستند.

 هر جمله‌ای از قرآن کریم را، یک آیه نامیده‌اند. آیه به معنای نشانه است. شما تابلوی خیابان را می‌بینید، این تابلو، هدف شما نیست و شما می‌خواهید به جای دیگری بروید. این تابلو نقشش راهنمایی است. بنابر این تمام سوره‌های قرآن، آیه یعنی نشانه رسیدن به مقصود اصلی و قرب پروردگار هستند.

اگر فردی آیه را به عنوان هدف گرفت، راه را گم کرده است، پس با این نگاه، قرآن را مطالعه کنید به عنوان مثال، سوره کوثر را ملاحظه کنید، بحث این است که خداوند حضرت فاطمه زهرا(س) را به عنوان «کوثر» به رسول اکرم(ص) بخشیده، اما از همان ابتدای سوره، بحث مبدأ یعنی خدا مطرح ست.

در هر عطیه و هدیه‌ای، چهار مقوله به عنوان ارکان هدیه مطرح است، هدیه‌دهنده، هدیه‌گیرنده، هدیه‌ای که تقدیم می‌شود و هدف. در سوره کوثر، هدیه‌دهنده، خداست «إِنَّا أَعْطَيْنَا»، هدیه‌گیرنده، پیامبر است، که در این آیه با «کَ» نشان داده شده و هدیه نیز «كَوْثَرَ» و هدفی که از این کار بوده است. همانطور که می‌بینید در این آیه، هدیه‌دهنده را دوبار تکرار کرده است و یکی با ««إِنَّا» و دیگری با «أَعْطَيْنَا»، یعنی پیش از هدیه و هدیه‌گیرنده، نگاهت به معطی باشد.

در تمام آیات قرآن، هر قانونی که بیان شده و از هر لطفی که یاد شده، دست خدا را باید دید. این توجه به مبدأ است که کارساز است. تمام قرآن توحید است. آیات قرآن مانند دانه‌‌های تسبیح، که با نخ و یک رشته به هم وصل هستند، با توحید به هم وصل هستند، لذا فرموده‌اند سوره اخلاص و توحید را سه بار بخوانید که ثواب ختم قرآن را دارد، چون قرآن، جز توحید و اخلاص چیز دیگری نیست و اگر با این نگاه قرآن را مطالعه کنیم، قلبمان نورانی می‌شود و لحظه به لحظه به آن مقامات که زمینه رسیدن به قرب خداوند است، نزدیک می‌شویم.

 

ویدیو این قسمت