آیه آیه تا مقصود 8

آیه آیه تا مقصود 8 در این جلسه، به این سؤال که محبت از چه چیزی ناشی می‌شود، پاسخ می‌دهم.

 محبت با زور و اجبار نمی‌شود، اگر تمام ثروت دنیا را خرج کنند که محبت شخصی را در دل دیگری قرار دهند، غیر ممکن است. محبت، زائیده جمال است. انسان، گل زیبا را که می‌بیند به آن علاقه‌مند می‌شود، چه جمال ظاهری و چه جمال باطنی باشد، که جمال باطنی، بسیار قوی‌تر از جمال ظاهری جذب می‌کند، مثل ادب، معرفت، علم و کمالاتی که در انسان است.

جمال جمیل در عالم، اختصاص به ذات اقدس الهی دارد، همه زیبایی‌ها از اوست. اگر پرده‌ها کنار رود و انسان، زیبایی زیبایان را مشاهده کند، بی‌اختیار شیفته و عاشق می‌شود. پس برای رسیدن به محبوب واقعی، نیازمند دیدن جمال او هستیم و جمال او شب و روز، در تمام دنیا و همه عرصه‌ها پیداست. همانطور که سعدی گفته است؛

به جهان خرّم از آنم که جهان خرم از اوست / عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

و همچنین حافظ گفته است؛

حُسن روی تو به يک جلوه که در آينه کرد / اين همه نقش در آيينه اوهام افتاد

عُرفا جهان را جلوه خدا می‌دیدند، فلذا نیاز به این نمی‌دیدند تا در گوشه‌ای خلوت کرده و عبادت کنند. جهان، معبد آنهاست و قرآن هم اشاره‌ای به این نکته دارد که حافظ به آن اشاره کرده است؛ «فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»

به هر طرف رو کنید، خداست و وجه خداست.

امید است، بتوانیم پرده‌های غفلت را کنار بزنیم و در این ماه با قرائت قرآن و دیدن زیبایی‌های آفرینش، خدا را هر چه بیشتر عبادت کنیم و به او نزدیک‌تر شویم.

 

ویدیو این قسمت