چاپ دوم «موج در موج» منتشر شد

چاپ دوم «موج در موج» منتشر شد «موج در موج»، مجموعه‌ای از غزلیات و رباعی‌های محمدعلی خسروی با مقدمۀ مشفق کاشانی، که چاپ دوم آن توسط انتشارات اطلاعات منتشر شده است.

به گزارش خسروی‌نامه، چاپ دوم کتاب «موج در موج» اثر محمدعلی خسروی، متخلص به «ندا»، که مزین به مقدمۀ زنده‌یاد استاد مشفق کاشانی است توسط انتشارات اطلاعات منتشر شد.

گفتنی است، این کتاب شامل گزیده‌هایی از غزلیات و رباعی‌های خسروی است، به اضافۀ دو قصیده که یکی با عنوان انتخاب اول در مدح پیامبراکرم(ص) و یکی هم با عنوان اقلیم قلم شامل بیش از 30 اصطلاح خط و خوش‌نویسی است و نمونه‌ای از اشعار ترکی و عربی و ماده تاریخ.
تأکید می‌شود، محل عرضۀ این اثر، نمایندگی‌های روزنامه اطلاعات در سراسر کشور و در تهران فروشگاه مرکزی آن، روبه‌روی دانشگاه تهران با شماره تلفن 66460734 است.