تصاویر

محمد علي خسروي محمد علي خسروي محمد علي خسروي محمد علي خسروي محمد علي خسروي محمد علي خسروي محمدعلی خسروی در جوانی حجت‌الاسلام خسروی در کنار آیت‌الله یوسف صانعی حجت‌الاسلام خسروی در اولین مجلس شورای اسلامی در حال روبوسی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حجت‌الاسلام خسروی در دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی در کنار یکی از علما حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی در حال صحبت با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی حجج‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی و سید مسعود خامنه‌ای دیدار با آیت‌الله شبیری زنجانی