سند و خاطره


  • وقف از منظر حاج محمداسماعیل دولابی

    17 دی 1392 وقف از منظر حاج محمداسماعیل دولابی وقتی از داخل زمین وقفی خارج می‌شدیم پدرم کفش‌های‌اش را درمی‌آورد و به هم می‌زد تا اگر ذرات خاک به آن چسبیده جدا شود و می‌گفت مبادا از مال وقف چیزی با کفش ما به ملک دیگری برود. ادامه مطلب


  • هفت توصیۀ امام خمینی دربارۀ مطبوعات

    16 مهر 1392 هفت توصیۀ امام خمینی دربارۀ مطبوعات «اهمیت مطبوعات»، «ضرورت برنامه‌ریزی»، «توجه به نسل جوان»، «جلوگیری از تخدیر جوانان»، «تصفیه و صفا بخشیدن به جان و دل» و «ترویج عقاید، احکام و اخلاق قرآنی» هفت توصیۀ امام‌خمینی(ره) به اصحاب رسانه و مطبوعات است. ادامه مطلب