احکام وقف در آراء و نظریات فقیه نواندیش، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی

احکام وقف در آراء و نظریات فقیه نواندیش، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی کتاب «احکام وقف در آراء و نظریات فقیه نواندیش، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی» توسط احمد صادقی گلدر تدوین و توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی تصحیح و بازنگری شده است.

کتاب «احکام وقف در آراء و نظریات فقیه نواندیش، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی» توسط احمد صادقی گلدر تدوین و توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی تصحیح و بازنگری شده است.