گزیدۀ معارف اسلامی

گزیدۀ معارف اسلامی کتاب «گزیدۀ معارف اسلامی»، مجموعه‌ای در دو مجلد و حاوی مقالات ارزشمندی از نویسندگان و محققان در دهه‌های 40 و 50 است که در مجلاتی با همین عنوان توسط ادارۀ اوقاف در رژیم گذشته منتشر می‌شده است.

کتاب «گزیدۀ معارف اسلامی»، مجموعه‌ای در دو مجلد و حاوی مقالات ارزشمندی از نویسندگان و محققان در دهه‌های 40 و 50 است که در مجلاتی با همین عنوان توسط ادارۀ اوقاف در رژیم گذشته منتشر می‌شده است.