وقف؛ میراث جاویدان

وقف؛ میراث جاویدان «وقف؛ میراث جاویدان»، اولین مجلۀ تخصصی وقف در ایران بود که در سال 1372 با مدیر مسئولی و سردبیری حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی آغاز به کار کرد و پس از انتشار منظم 68 شماره در سال 1387 به کار خود پایان داد.

«وقف؛ میراث جاویدان»، اولین مجلۀ تخصصی وقف در ایران بود که در سال 1372 با مدیر مسئولی و سردبیری حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی آغاز به کار کرد و پس از انتشار منظم 68 شماره در سال 1387 به کار خود پایان داد.